Památný den sokolstva

Každý rok si 8. října všichni sokolové připomínají padlé bratry a sestry během domácího odboje. Toto datum bylo zvoleno za Památný den sokolstva jako připomínka tragických událostí v roce 1941. Tehdy, v noci ze 7. na 8. října 1941, byla spuštěna tzv. Akce Sokol, jejímž cílem bylo zatknout a následně deportovat do koncentračních táborů všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot a tím paralyzovat odbojovou činnost Sokola. V roce 2019 Parlament České republiky zařadil 8. říjen mezi významné dny České republiky a tím symbolicky ocenil zásluhy sokolů o svobodný a demokratický stát. Členové Sokola i nesokolská veřejnost si v tento den připíná na oděv sokolskou kokardu jako připomínku sokolské perzekuce. Krojovaní sokolové se také po celé republice setkávají u pomníků a památníků, aby uctili památku tragicky zesnulých bratrů a sester. Hlavní připomínkovou akcí pietního dne je Večer sokolských světel, kdy se široká veřejnost sejde u vody a symbolicky po ní pošle hořící lodičky za sokolské oběti.