Dotace

Fond rozvoje

Získejte až 40 000 Kč na opravu a modernizaci sokolovny. Stačí vyplnit jednoduchou žádost:

Fond rozvoje – pravidlažádostzávěrečná zpráva a vyúčtování

Župní investiční fond

Přečtěte si pravidla a půjčte si bezúročně až 500 000 Kč

Celoroční činnost mládeže (z Kraje Vysočina)

Rozdělení na TJ župa plk. Švecerozdělení na TJ župa Havlíčkova

Vyúčtování: Soupis dokladů odevzdat do 31. 10. 2018

Odbor všestrannosti

Veřejně přístupné akce

Vyúčtování:

Vzdělávání

Vyúčtování:

Vybavení, nářadí – rozdělení pro TJ

Vyúčtování: Pokyny pro vyúčtování nářadí/audioVzor faktury pro přefakturaci

Standardizace – rozdělení pro TJ

Vyúčtování: Župa zaslala fakturu na objednané nářadí s odečtením poskytnutého grantu, jednota fakturu zaplatí a tím je vyúčtování vyřešeno.

Činnost oddílů všestrannosti – rozdělení na TJ

Vyúčtování: Pokyny vyúčtování všestrannostVzor faktury pro přefakturaciFinanční limity

Odbor sportu

Činnost sportovních oddílů – rozdělení pro TJ

Vyúčtování: Pokyny vyúčtování činnost SOVzor fakturyFinanční limity

Grant odboru sportu – rozdělení pro TJ

Vyúčtování: Pokyny vyúčtování grant OS, Vzor faktury granty OS

Kraj Vysočina

Jednorázové akce

Sportoviště

Sportujeme

MŠMT

Můj klub – veškeré informace

Program 133510 (investice)

Comments are closed